Hoe ziet de behandeling eruit?

Tijdens het eerste consult wordt eerst uitgebreid ingegaan op de huidige klacht en eventuele medische voorgeschiedenis. Daarna volgt het lichamelijk onderzoek.

De osteopaat richt zich hierbij op:

  • Het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten)
  • De organen met bloedvaten en lymfestelsel.
  • Het cranio-sacraal systeem ( schedel, wervelkolom, zenuwstelsel en hersenvochtcirculatie).

De resultaten van het onderzoek worden met u besproken en er wordt een behandelplan voorgesteld. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van manuele technieken om het lichaam en de verschillende onderdelen te mobiliseren. Dit geeft een ontspanning waardoor krijgt het lichaam de mogelijkheid krijgt te herstellen. Het lichaam heeft hier tijd voor nodig en daarom volgen de behandelingen niet kort op elkaar; na twee tot zes weken vindt een vervolgafspraak plaats. Een behandeling duurt drie kwartier tot een uur. Het aantal behandelingen dat noodzakelijk is hangt af van de onderzoeksresultaten en de individuele reactie van de patiënt op de behandeling.

De osteopaat kan u adviezen meegeven op het gebied van houding, voeding en ontspanning. Indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake kan zijn van een onderliggende ziekte, waarvoor osteopathie geen behandeling kan bieden, zal de osteopaat u (terug)verwijzen naar de huisarts of specialist. Voor het maken van een afspraak is een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk. Osteopaten staan open voor samenwerking en overleg met andere disciplines in de gezondheidszorg.